Política de Privacitat

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Per accedir a algun dels serveis que oferim a través d’aquest lloc web (formulari de contacte, subscripció a notícies …) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de dades (RGPD) i una altra normativa aplicable, us informem que les vostres dades poden quedar incorporades o ser tractades als fitxers d’ANTONI FLORIT VALLORI SL amb la finalitat de poder oferir-vos el servei corresponent.

En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers, o usades amb una altra finalitat que la acordada. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició utilitzant l’adreça de correu electrònic info@assessoriaflorit.com, trucant al telèfon 971 8836 15 o bé fent sol·licitud per escrit o en persona a l’adreça Gran Via Colón 4, 2n – 07300 INCA (Mallorca – Illes Balears).