Serveis

Fiscal i contable

El nostre equip de cinc experts en comptabilitat i fiscalitat ofereix serveis complets, des de la tinença de llibres fins a l’assessorament en IRPF i Impost sobre Societats. Ens encarreguem de la preparació de models tributaris i assessorem en la constitució d’empreses i compliment registral.

A Assessoria Florit, ens dediquem a oferir un servei d'assessoria fiscal i comptable de màxima qualitat, personalitzat per a cada client. El nostre objectiu és la seva tranquil·litat i èxit, ajudant-lo a optimitzar la seva gestió fiscal i comptable amb eficiència i precisió.

Orientació personalitzada per iniciar activitats, avaluació de règims fiscals i disseny d’estratègies fiscals.

Tramitació de l’alta a l’Agència Tributària, assegurant un començament conforme a la normativa.

Gestió del certificat digital per a l’administració electrònica.

Maximització dels beneficis fiscals a través d’una planificació adequada.

Servei complet de comptabilitat per a una varietat d’entitats i presentació d’impostos.

Elaboració de models trimestrals d’IVA i altres necessaris per al compliment fiscal.

Preparació anual, legalització de llibres i gestió de pagaments a compte.

Creació de factures i gestió de rebuts de lloguer, incloent tramitació de retencions.

Simplificació de la liquidació de successions i altres tràmits davant l’Agència Tributària.

Serveis

Laboral

Ens enorgullim de ser més que una simple assessoria; som el seu soci estratègic en l’àmbit laboral. Amb un enfocament dedicat a l’excel·lència i un equip d’experts altament qualificats, oferim una gamma de serveis especialitzats dissenyats per cobrir totes les seves necessitats en matèria laboral.

Des de l’elaboració meticulosa de nòmines i la gestió amb la Seguretat Social, fins a la representació legal i l’obtenció de subvencions, ens assegurem que la seva administració laboral sigui precisa, conforme a les regulacions vigents i, sobretot, sense complicacions per a vostè.

Assegurem una administració precisa de les seves nòmines i el compliment amb la Seguretat Social, alliberant-lo de complexitats i preocupacions.

Des de la creació de contractes fins a les seves pròrrogues i ajustos, facilitem tot el procés, incloent la comunicació amb el Servei Públic d’Ocupació.

Oferim una gestió eficient tant per a empreses com per a autònoms, garantint el compliment legal des de l’inici.

Oferim suport en la sol·licitud de pensions de Jubilació i Incapacitats Permanents i defensem els seus drets davant inspeccions de treball i actuacions legals.

Maximitzem els beneficis disponibles per a vostè mitjançant assessorament i gestió de subvencions per a la contractació laboral.

Proporcionem solucions estratègiques per a la reestructuració de personal i oferim una anàlisi detallada de liquidacions i indemnitzacions per acomiadament.

Assistim als empresaris davant el Jutjat de lo Social i Tribunal de Mediació i Arbitratge de les Illes Balears.

Tant extincions com a suspensions

El nostre compromís és amb la seva tranquil·litat i èxit. Ens dediquem a oferir un servei d'assessoria laboral complet, personalitzat i de màxima qualitat, acompanyant-lo en cada pas del procés laboral i legal.

Laboral

Les nostres obligacions a l'ambit laboral

Totes les empreses necessiten dur a terme anualment un registre retributiu de salaris per descartar la bretxa salarial, obligatori per a totes les empreses.

Els plans d’igualtat són obligatoris només per a empreses de més de 50 treballadors i han d’incloure diagnòstics de situació, objectius especificats, estratègies i pràctiques a implementar, així com sistemes de seguiment i avaluació.

El seu objectiu és prevenir, detectar i gestionar aquestes situacions, garantint un ambient de treball respectuós i segur per a tots els empleats. Obligatori per a totes les empreses.

La implementació d’un canal de denúncies eficaç és fonamental per detectar i actuar ràpidament davant de qualsevol conducta inadequada o il·legal.
També són obligatoris només per a empreses de més de 50 treballadors.

Serveis

Extranjeria

Oferim assessorament expert en immigració per a individus i famílies, simplificant els tràmits migratoris i oferint tranquil·litat als nostres clients.

Assistència en l’obtenció del NIE per a estrangers a Espanya.

Ajuda en l’inscripció i baixa.

Gestió de targetes per a familiars de ciutadans de la UE.

Suport per a autònoms i empleats per compte aliè.

Facilitem la reunificació familiar.

Assessorament en renovacions i estatus de residència estable.

Guia en el procés de nacionalització espanyola.

Ens dediquem a oferir un servei personalitzat i eficient per navegar pel sistema d'immigració, donant suport als nostres clients en cada etapa cap a una nova vida a Espanya.

Serveis

Constitució d'empreses

Hem especialitzat els nostres serveis en la Constitució d’Empreses, oferint un assessorament integral per a l’inici del seu negoci sota les formes jurídiques més beneficioses. Entenem la importància de començar amb una base sòlida i, per això, el guiem en la elecció de l’estructura legal adequada, ja sigui societat limitada, comunitats de béns o societats civils, assegurant la conformitat en els àmbits de seguretat social, laboral, mercantil i administratiu.

El nostre objectiu és simplificar el procés de constitució de la seva empresa, proporcionant-li el coneixement i el suport necessaris perquè pugui concentrar-se en el més important: el creixement i èxit del seu negoci. Estem compromesos a ser el seu aliat estratègic, oferint solucions personalitzades i una assessoria de primer nivell des del primer pas.

L’orientem a adoptar les formes jurídiques més avantatjoses per al seu negoci, garantint un inici òptim i adaptat a les seves necessitats.

Realitzem una anàlisi detallada per identificar el sistema fiscal més oportú, informant-lo sobre els impostos aplicables i les taxes municipals, per optimitzar la seva càrrega tributària des de l’inici.

Ens encarreguem de l’alta en organismes oficials, obertures de negocis davant
els ajuntaments i les diferents Conselleries del Govern Balear, cobrint àrees com Sanitat i Indústria, entre altres.

Li assessorem sobre el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei de Protecció de Dades, assegurant que el seu negoci no només comenci amb fermesa sinó que continuï operant de manera segura i conforme a la llei.

A més, oferim serveis especialitzats en tràmits de nacionalitat, complementant el nostre suport integral a empresaris estrangers.