L’adaptació de jornada de feina des d’un punt de vista empresarial

En els darrers temps la Conciliació Familiar és un fet molt important en les famílies, de manera que possiblement l'empresa es trobi que un treballador de la seva plantilla li sol·liciti adaptar la jornada de treball en comptes d'una reducció de jornada per cura de fills.

És convenient que la vostra empresa tingui coneixement d’una sèrie d’aspectes legals, entre els quals els següents:

En primer lloc, tingueu en compte que no es tracta d’un dret absolut (és a dir, no té perquè atorgar-lo de forma obligatòria), i que s’ha d’obrir un termini de negociació de 15 dies, a fi d’arribar a un acord final. Aquesta negociació ha de ser de bona fe aixecant actes de cada sessió, i l’empresa podrà realitzar propostes alternatives amb l’objectiu de la conciliació, però tingueu en compte que l’empresa pot tenir causes organitzatives i de producció que suposin la impossibilitat d’atorgar el 100 per cent de la petició del treballador, és a dir, que la jornada plantejada pel treballador pugui afectar el funcionament de l’empresa.

En assessoria Florit us acompanyem des de la recepció de la carta de sol·licitud d’adaptació, durant les negociacions, fins a la defensa dels interessos de l’empresa en via Judicial Social, som especialistes en negociació laboral, a més hem obtingut recents sentències favorables a empreses en aquesta matèria d’Adaptació de Jornada de Treball, matèria molt nova. Les discrepàncies sorgides entre la direcció de l’Empresa i la persona treballadora seran resoltes a la Jurisdicció Social a través del procediment establert a l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.

Tens algun dubte?

Compartir